Naučné stezky a expozice

Naučná stezka okolo Kozího hrádku (od července 2015) – ilustrace a komiksy podle scénářů Kláry Smolíkové využité v knize Husův dům, kontakt www.sezimovo-usti.cz

Husův dům v Kostnici (od července 2014) – ilustrace v pracovních listech Kláry Smolíkové využité v knize Husův dům, kontakt www.konstanz.de

Cesty časem na zámku v Třebíči (od listopadu 2012) – ilustrace na panelech a pracovních listech využité v knihách Řemesla a Jak se staví město, kontaktwww.mkstrebic.cz

Expozice Husité v Husitském muzeum v Táboře (od září 2010) – komiksy podle scénářů Kláry Smolíkové a "kukátka" využité v knize Husité, kontakt www.husitskemuzeum.cz

Archa Noemova (od června 2015) v Nové budově Národního muzea stripy podle scénářů Kláry Smolíkové, ilustrace průvodců a pracovních listů - k náhledu zde

Světlo pro Prahu (2010) v Nové budově Národního muzea pro Ochranu fauny ČR, ilustrace pracovních listů